Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Wojciecha Kilara w Katowicach
publiczna
954-11-04-715
272338426
śląskie
Katowice
Katowice
Katowice
Ułańska 7b
40-887
+48 322 506 371 | 322 506 443 | 322 506 453
nr wewn.102


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - 40-887 Katowice , ul. Ułańska 7 B

Copyright © Centrum Edukacji Artystycznej