Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej 
publiczna
6871443413
000282636
podkarpackie
Sanok
Sanok
Sanok
Podgórze 25
38-500
134645315
134645315
www.psmsanok.pl
muzyksanok@onet.pl
8:00 - 20:00


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. - ul. Podgórze 25 , 38-500 Sanok

Copyright © Centrum Edukacji Artystycznej